Sukukokouksen esityslista

Sääntömääräinen sukukokous 23.9.2017 Karjalatalossa

1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja

3. valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa, hyväksytään kokoukselle työjärjestys

4. esitetään toimintakertomukset, tilit, tilinpäätökset ja (tilintarkastajien lausunnot) toiminnantarkastajan kertomus edellisen varsinaisen sukukokouksen jälkeisiltä vuosilta

5. vahvistetaan tilinpäätökset sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

6. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

7. vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. sukukokous voi jäsenmaksusta vapauttaen kutsua sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja

10. valitaan hallituksen jäsenet

11. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.