Sukukokouksen esityslista 28.8.2021

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

 3. Valitaan kokouksen sihteeri

 4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 6. Esitetään toimintakertomukset, tilit, tilinpäätökset ja tililintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunnot edellisen varsinaisen sukukokouksen jälkeisiltä vuosilta.

 7. Vahvistetaan tilinpäätökset ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tilivelvollisille.

 8. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

 9. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio

 10. Käsitellään hallituksen laatima sääntömuutosesitys:

  Sukuseuran kokouksetSukuseuran kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai sukukokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

  Hallitus: Hallitus voi pitää kokouksia myös tietoliikenneyhteyksien avulla siten, osa jäsenistä tai koko hallitus osallistuu etänä. 

 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

 12. Valitaan hallituksen jäsenet

 13. Valitaan toiminnatarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

 14. Muut kokouskutsussa tai esille tuodut asiat

 15. Kokouksen päättäminen

 

Nevalaisten Sukuseuran nykyiset säännöt