Nevalaisten Sukuseura 2015

Nevalaisten Sukuseura ry perustettiin 1987 (Nevalaisten Sukuyhdistys 1983). Sukuseuran perusti marraskuussa 2013 edesmennyt kunniapuheenjohtaja Kauko Nevalainen. Sukuseurassa on noin 300 jäsentä.
Sukuseuran hallituksessa, puheenjohtajana (v:sta 2006) Raili Vihavainen, (os. Nevalainen) on hänen lisäkseen kuusi jäsentä: Riitta Hurme, Alli Isotalo, Juha Nevalainen, Juha K. Nevalainen, Kalervo Nevalainen, Jaana Rainesto.
Lisäksi sukuseuralla on: Itä-Suomen, Länsi-Suomen ja Kaakkois-Suomen aluetoimikunnat, joissa on yhteensä 12 jäsentä. Aluetoimikuntien tehtävänä on edustaa Nevalaisten eri asuinalueita ja sukuhaaroja pitää yhteyttä alueensa Nevalaisiin ja toimia yhdyslinkkinä sukuseuraan.

 * Sukuseuran lehti MeNevalaiset perustettiin 2008. Lehti toimii sukuseuran tiedonvälittäjänä, hallituksen ja jäsentenvälisenä yhdyslinkkinä ja perinteen kerääjänä. Lehdessä julkaistaan perinnetietoa, tarinoita, valokuvia ja kaikenlaista tietoa Nevalaisista. (Vastaava toimittaja Raili Vihavainen.)  
* Sukukirja I (2008). Kirja on selvitys Nevalaisten historiasta 1600-1700 luvun alkupuolelle. Kirja käsittelee Pielisen seudun ensimmäisen Nevalaisen ja kantaisän Pekka Nevalaisen ja hänestä lähteneiden sukuhaarojen yhteydet pääpiirteissään. Kirjassa on käsitelty paikallisia ajan elinkeinoja, tapoja, kirkollisia olosuhteita, liikkumismuotoja sekä kulttuuritaustaa eli kaikkea ensimmäisten Nevalaisten elämään Pielisen Karjalassa liittyvää tietoa.
*Sukukirja II, joka julkaistiin Paalasmaalla Ranta-Nevalaisten tapaamisessa 11.7. on jatkoa Nevalaisten suku I -teokselle. Nevalaisten suku II kertoo Nevalaisista ja heidän elämästään isovihasta 1700-luvun alkupuolelta Suomen itsenäistymiseen saakka. Kirja kertoo aikakauden oloista ja maailmasta, elämästä ja elinympäristöstä Nevalaisten asuinseuduilla Pohjois-Karjalassa sekä koulunkäynnin avaamista mahdollisuuksista ja paremman elämän etsimisestä muualta lähtemällä niin itään kuin länteenkin.
Kirjassa kerrotaan lisäksi Jokikylän, Kuokkastensalmen, Saramon, Valtimon Haapajärven, Karhunpään, Paalasmaan sekä Martikkalansaaren Nevalaisista.

* Sukutaulukirja 2008, kattaa noin 12 sukupolvea ja sisältää noin 10 000 henkilöä. Sukututkijana ja sukutietokannan ylläpitäjänä toimii Juha Nevalainen. Sukutaulukirjan V painos edellistä huomattavasti laajempi. Kirjasta tulossa VI painos piakkoin.
* Sukuseuran kotisivut www.menevalaiset.net
* Nevalaiset-ryhmä Facebookissa (2009 alkaen) noin 320 jäsentä.
* Nevalaisten 14.s sukukokous ja sukujuhla oli Valtimolla 2.-3.8.2014